Hirsipuu.com
Yritä älytä sana tai häviät pelin.

Yleisin konsonantti kielessämme on t-kirjain.

Suomen pisin sana

Kysymys:

“Mikä on pisin sana suomen kielessä?”

Vastaus

Suomessa ei ole sanaa, joka olisi pidempi kuin sen vastine englanniksi. Suomen kielen luonne, joka sisältää erilaisia johtimia, taivutuspäätteitä ja liitteitä, tekee lopullisen vastauksen muodostamisen vaikeaksi (esim. kirjassa + sto + i + ssa + mme + kin). Kun mietitään pisintä sanaa,

Lisäksi Pisin sana on toisinaan kuvattu, vaikka se olisikin epäjärjestynyt. Todellisuudessa tällainen termi on vain teoreettinen mahdollisuus; sen merkitystä ei ole selitetty. Sana sen sijaan kuvaa erinomaisesti suomen sanan luomisen joustavuutta.

Suomen kielessä erittäin pitkät konjunktiot ovat mahdollisia, eikä konjunktion pituudelle ole teoriassa rajoituksia. Kuitenkin todella pitkät konjunktiot voivat kestää vain lyhyen aikaa ennen kuin menettävät merkityksensä; siksi niitä on tulkittava hetkessä ja kontekstissa.

Miksi on vaikea määrittää Suomen pisin sana?

Esimerkiksi suihkukonemekaanikon opiskelija Apulaismekaanikko on esimerkki moniosaisesta yhdyssanasta. Tietenkin termiä on käytetty harvoin, mutta nyt se on todennäköisesti väliaikainen termi. Pitkien konjunktioiden merkityksen sen sijaan pitäisi olla yksinkertaisempi ymmärtää kuin usean päätteisen sanan.

Termi sisällytetään sanakirjaan sen jälkeen, kun sitä on käytetty jonkin aikaa, ja se on yleisesti tunnustettu. Tästä johtuen Kielitoimiston sanakirja ei sisällä kaikkia tällä hetkellä käytössä olevia pitkiä sanoja.

Suomen pisin sana yksi vaihtoehto:

Pyyhkäisyelektronimikroskooppi (30 kirjainta) ja Elintarviketurvallisuusvirasto ovat kielitoimiston nyt pystyssä olevan sanakirjan pisimpiä sanoja. Jälkimmäinen on kuitenkin viraston nimi isoilla kirjaimilla, joten sitä ei voi käyttää yleissanana. Pyyhkäisyelektronimikroskooppi on ainakin yksi vastaus kysymykseen, mikä on nyt pisin suomen kielen taipumaton perussana.

Suomen pisin sana:

Lentokonesuihkuturbiiniapumekaanikkoaliupseerioppilas

Mustavalkotäplähylkeennahkasaapasrasvatahnarasia

Petoeläinporovahinkoarviopartiointikustannukset

Kolmivaihevaihtovirtakilovattituntimittari

Ammattikorkeakoulukokeilulupapäätös

Apteekkitavaraintarkastuslaboratorio

Euroydinasesopimusasiapöytäkirja

Tiedätkö parempia? Lisää tähän Suomen pisin sana: